תקנים

תקן BRC

תקBRCן British Retailers Consortium) BRC) הוא תקן אנגלי של הספקים הקימעונאים באנגליה (brc V. 6 ) התקן נוצר לאחר חקיקת חוק ב 1990 באנגליה, המטיל אחריות של המוכר למוצר שנמכר בחנותו וגרם נזק ומאפשר לקונה לתבוע ישירות את המוכר. בגלל הצורך לאחד את הדרישות והנהלים לעמידה בדרישות, נוצר התקן אשר משותף ומוסכם  על כל הקימעונאים, ומשותף לגופי תקינה לאומיים באנגליה ואירופה כמו IFA ו UKAS. הגירסה הראשונה הופיעה ב1998 והגרסה העדכנית להיום היא  Issue 6 . התקן מוכר כיום כתקן המוביל בנושא בטיחות מזון בכל העולם. התקן משלב את IS09001  ו HACCP   בתקן אחד כולל ופרטני.

התקן מורכב משישה פרקים :

1.מערכת HACCP
2.מערכת ניהול האיכות
3.סביבת המפעל
4.בקרת המוצר
5.בקרת תהליך
6.צוות.
התקן מאפשר לפרט את דרישות הבטיחות ואיכות המזון ואת הקריטריונים הדרושים להפעלה במקום יצור המזון, ליצרני מוצרי מזון המיועדים לקמעונאים באנגליה( וכל מקום אחר שיבקש זאת) אשר יבדקו ע"י גוף שלישי- בוחנים מאושרים. לסקאל ישראל  יש בוחנים שעברו הסמכה באירופה ע"י ארגון BRC . התקן מיועד ליצרני ו/ או אורזי מזון ולא ליבואנים או יצואנים. התקן מאפשר ליצרן המוצר יתרון של חסכון בעלויות וזמן כתוצאה מתקלות ונזקים הנגרמים מאי התאמה ליצור בטוח וחוקי של מזון. התקן מאפשר לקונה להפגין שנעשתה הערכה אובייקטיבית לוודא שהמוצר הוא בטוח ועומד בדרישות החוק.

 

תקן HACCP

HACCPפרוש ראשי התיבות  HACCP הוא 'Hazard Analysis and Critical Control Points' שמשמעותו: 'ניתוח סיכונים ונקודות ביקורת קריטיות'. זוהי מערכת אשר מזהה, מעריכה, ומבקרת סיכונים המשמעותיים לבטיחות מזון. סיכון הינו גורם ביולוגי, כימי או פיסיקלי במזון או הקשור למזון אשר יכול לגרום נזק לבריאות. ניתן לחלק את ה- HACCP לשני חלקים: חלק ה-  HA (ניתוח סיכונים) וחלק ה-  CCP(נקודות ביקורת קריטיות). ניתוח סיכונים הוא תהליך איסוף וניתוח מידע על סיכונים והתנאים המובילים להימצאותם על מנת להגיע לידי החלטה מי מהם משמעותי לבטיחות המזון ולכן יש להתייחס אליו בתוכנית HACCP. נקודת ביקורת קריטית היא שלב בה חיוני שיופעל גורם בקרה ספציפי להסרה או מניעת סיכון  בריאותי  למזון או להפחתת הסיכון לרמה מקובלת.

 

תקן ISO

ISO9001אירגון ISO  הוא הארגון הבין לאומי לתקינה, המאגד בתוכו גופי תקינה לאומיים. ISO 9001: 2008 זהו תקן המחליף את התקן הקודם ISO 9001:2000 תקן בין לאומי זה יכול לעזור גם לגופים פנימיים של הארגון וגם לגורמים חיצונים כולל גופי התעדה, הבאים להעריך את יכולת הארגון לעמוד בדרישות תחיקתיות ודרישות לקוח. במהדורה זאת שונתה הכותרת  מהבטחת איכות ל – ניהול האיכות, והדבר משקף את העובדה כי הדרישות למערכת ניהול האיכות מוגדרות במהדורה זאת של ISO 9001 מיועדות הן להבטחת איכות המוצר והן להשגת שביעות רצון הלקוח. החלטה לאמץ מערכת ניהול זאת , צריכה להיות החלטה אסטרטגית של הארגון. תקן זה מעודד אימוץ של גישה תהליכית כלומר: ישום של מערכת תהליכים באירגון יחד עם זיהוי תהליכים מרכזיים , יחסי הגומלין בניהם וניהולם. דגש חשוב שתקן זה מדגיש הוא עיקרון "השיפור המתמיד" והלקוח הוא מרכיב חשוב בהגדרת הדרישות. הדרישות למערכת ניהול האיכות משלימות את הדרישות הטכניות למוצר או / וגם לשירות, ואינן באות במקומן.