כשרויות

כמפעל השייך למושב שיתופי דתי כמעט כל מוצריו של בני דרום הינם בהשגחה מהודרת של בד"ץ העדה החרדית בירושלים לימות השנה, וכמו כן בהשגחת חוג חתם סופר כשר המפעל לפסח בכל ימות השנה. המשגיח מטעם העדה החרדית הינו ר' ישראל מונטג. נוסף לכשרות זו יש לכל מוצרי כד בני דרום את השגחתו של הרב המקומי הרב שלמה וייס.

kash (1)

harav

ר' ישראל מונטג